หน้าแรก

โครงการ

กำหนดการประชุม

ส่งผลงาน

ลงทะเบียน

สถานที่ประชุม

ติดต่อสอบถาม

สมาคมฯ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
หนังสืออนุมัติการเข้าประชุม
กำหนดการประชุมล่าสุด
คำแนะนำในการเสนอผลงาน
แผนผังห้องประชุม
จดหมายเชิญประชุมใหญ
หัวข้อการเสนอผลงาน
กำหนดการเดินทางโดยรถบัส
หนังสือการประชุม

12 พ.ค. 2551

*รวมภาพการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 31 (คลิ๊กดูภาพ)*

6 พ.ค. 2551

1. ประกาศผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลจากสมาคมกายวิภาคศาสตร์ ประจำปี 2551 ในการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 31(คลิ๊กดูผล)

2. นายกสมาคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) คนใหม่ คือ รศ.ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิ๊กดูภาพ)

3. เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ครั้งที่ 32 คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คลิ๊กดูภาพ)

4. ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 31 (คลิ๊กดูภาพ ขนาดใหญขนาดกลาง ขนาดเล็ก)

29 เม.ย. 2551

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผนผังที่ตั้งโรงแรมเมธาวลัย ภาพที่1 และ ภาพที่ 2

3. โปรแกรมท่องเที่ยววันที่ 1พ.ค. 2551

21 เม.ย. 2551

  1. กำหนดการเดินทางโดยรถบัสที่จัดเตรียมไว้ ดูรายละเอียดที่นี่
    รถออกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล หน้าตึกเคมี วันพุธที่ 30 เม.ย. 51 เวลา 07.30 น. ตรง

18 เม.ย. 2551

1. จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) คลิ๊กดูที่นี่

2. อย่าพลาด!!!! การบรรยายพิเศษในเช้าวันที่ 30 เม.ย. 2551 เวลา 10.00 น. -12.00 น. เป็นพระวิทยากรจากทีมงานของพระมหาสมปอง ซึ่งรู้จักกันในรายการ ธรรมะเดลิเวอรี่ (http://www.dhammadelivery.com/)

3. เรียนเตือนท่านที่นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ท่านต้องติดโปสเตอร์ตั้งแต่วันแรกของการประชุม (30 เม.ย.) เพราะ ท่านต้องนำเสนอในบ่ายวันเดียวกัน

4. ท่านที่เข้าชมเว็ปไซด์นี้กรุณาบอกต่อให้สมาชิกในภาควิชา และ หน่วยงานท่านทราบด้วยเพื่อเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆ ของการประชุม ฯ

11 เม.ย. 2551

1. ผู้เสนอผลงานทั้งแบบบรรยาย (Oral) และแบบโปสเตอร์ (Poster) กรุณาคลิ๊กเพื่ออ่าน คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน และ ตรวจสอบวัน - เวลา ในการนำเสนอ

2. คลิ๊กเพื่อดู แผนผังการจัดงานประชุมได้ที่นี่

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนล่าสุดได้ที่นี่

4. คลิ๊กเพื่อดู กำหนดการประชุมล่าสุด (11 เม.ย. 51)

27 มี.ค. 2551

1. ตรวจสอบ หัวเรื่องการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ทั้งภาคบรรยาย (Oral) และ ภาคโปสเตอร (Poster)์ ได้โดยคลิ๊กที่นี่


2. สำเนาหนังสืออนุมัติจัดการประชุมและให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลารวมทั้งเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามสิทธิ์ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


18 มี.ค. 2551

1. โปรดทราบ!!! ตรวจสอบ รายชื่อการลงทะเบียนและการจองที่พัก รวมทั้งการจองที่นั่งรถบัสได้ โดยคลิ๊กที่นี่


2. โอกาสสุดท้าย!!! ท่านที่ยังมิได้ลงทะเบียนและจองที่พัก ณ โรงแรมเมธาวลัย ยังมีห้องพักเหลือจำนวนหนึ่ง โปรดเร่งลงทะเบียนและจองที่พักได้ภายในวันศุกร์ที่ 21 มี.ค. นี้


3. ที่นั่งสำหรับรถบัสเที่ยวไปจากกรุงเทพฯ (ออกเดินทางจากคณะวิทยฯ มหิดล พญาไท เวลา 07.30 น. วันที่ 30 เม.ย. 51) ไปโรงแรมเมธาวลัย ชะอำ ไม่มีที่นั่งแล้ว จึง ของดการจองเที่ยวไปตั้งแต่บัดนี้ ส่วนเที่ยวกลับยังพอมีที่นั่ง

7 มี.ค. 2551

13 ก.พ. 2551

1. ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ฯ ครั้งที่ 31 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2551


2. ท่านที่ต้องการเข้าพัก ณ โรงแรมเมธาวลัย ในวันที่ 29 เม.ย. 2551 ในราคา 1,000 บาท/ห้อง
สามารถจองเข้าพักโดยกรอก "แบบฟอร์มการเข้าพักวันที่ 29 เม.ย." (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ส่วนการเข้าพักวันที่ 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. ใช ้แบบลงทะเบียนปกต


3. ท่านที่ส่งเรื่องเต็มเพื่อลงใน Proceedings การประชุม ยังไม่ต้องโอนเงินมาครับ ทางฝ่ายวิชาการจะติดต่อท่านอีกครั้งหลังได้รับเรื่องแล้ว

*************

ขอเชิญเรียนเชิญสมาชิกสมาคมและนักวิชาการทุกท่านส่งผลงานวิจัยของท่านเข้าร่วม

การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2551

จัดโดย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ
สมาคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย)

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2551
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดส่งบทคัดย่อยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

ลงทะเบียนและจองที่พักล่วงหน้าจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2551


โปรดดูรายละเอียดการส่งผลงานและการลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ข้างบน